Grupa techniczna

W

Grupa techniczna to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem technologów i konstruktorów.W pracy swojej wykorzystują specjalistyczne programy do modelowania i konstrukcji ( CAD) oraz programy wspomagające proces programowania obrabiarek CNC (CAM).

 

W

Za cel stawiamy sobie zmniejszenie kosztów wytwarzania w firmach naszych Klientów. Wczesny etap projektowania zarówno konstrukcyjnego jak i technologicznego to różnego typu przeprowadzona symulacja, zarówno kinematyki mechanizmu urządzenia, jak i symulacja obróbki. Symulacja to mocne narzędzie dla optymalizacji procesu projektowania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań , projektów dla przemysłu spożywczego , farmaceutycznego oraz chemicznego.

Projektowanie

W

Proces projektowania poprzedzony jest zebraniem danych wejściowych. Zgłoszenia od Klienta może występować w formie pomysłu / wizji, jak i gotowego detalu, który ma zostać powielony i / lub zmodyfikowany. Konieczny jest do tego kompleksowy pomiar. Dzięki maszynie pomiarowej jesteśmy w stanie precyzyjnie określić geometrię detalu, pozwala to na doprecyzowanie danych wejściowych w procesie projektowania. Kolejny etap to wykonanie modelu 3D. Poprzez wizualizację i optymalizację kończy się kolejny etap projektowania – który podlega walidacji – ocenie projektu przez Klienta. Po pozytywnej akceptacji przystępujemy do wykonania prototypu. Spełnienie wymagań Klienta poddane jest testom i symulacją , po otrzymaniu pozytywnego wyniku, kończy się drugi etap przeglądu. Projekt wymaga kolejnej walidacji – ocenie przez Klienta. Finalizacja projektu polega na drobnych modyfikacjach i opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej.

W

Programy, z jakich korzystamy pozwalają stworzyć wirtualny tzw. projekt CAD, przedstawiający przedmiot w formie grafik i filmików. Mamy wtedy konkretny obraz detalu a po jego zatwierdzeniu tworzymy prototyp. Wówczas wraz z Klientem, jeśli ma takie oczekiwania, testujemy, symulujemy powiązane z działaniem elementu czynności i przeprowadzamy optymalizację parametrów. Gdy wszystkie próby przebiegły pomyślnie – stworzone rysunki techniczne przechodzą na dział produkcyjny.

Oprogramowanie CAD/CAM

Oprogramowanie CAD/CAM wspomaga proces przygotowania technicznego (konstrukcja, technologia). Na co dzień pracujemy z takimi programami: