Kontrola jakości

W

Pomiary maszyną współrzędnościową najnowszej generacji mają szerokie zastosowanie. Skomplikowane kształty, tworzenie modelu 3D, porównanie pomiaru z modelem, ,odchyłki kształtu i położenia nie stanowią problemu. Zarówno etap tworzenia modelu w oparciu o dostarczony wzór jak i porównanie detalu obrobionego z modelem daje pewność, że wymagania jakościowe są spełnione. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa pozwala na określenie zdolności jakościowej obrabiarek i przyrządów obróbkowych.

W

Posiadamy urządzenie Aberlink Axiomtoo CNC, wykonujące szybkie i precyzyjne pomiary w trybie automatycznym lub ręcznym, też w produkcji wielkoseryjnej. Kontrolujemy wówczas wymiary i kształt detalu w fazie prototypu, jak i gotowego narzędzia, czy części. Maszyna posiada łożyska ślizgowe – powietrzne, skonstruowane specjalnie do urządzeń precyzyjnych.

Oferujemy pomiary cechujące się:

Z

dużą objętością:
osie X / Y / Z
640mm / 1500mm / 500mm

Z

formatem manualnym
w prostym przekonwertowaniu
do CNC

Z

kompatybilnością z wieloma sterownikami i peryferiami

Z

najwyższą możliwą dokładnością i precyzją

Aberlink Axiomtoo dedykowany branży CNC może pracować nawet bezpośrednio na hali produkcyjnej. Producent skonstruował ją w całości z aluminium, jako najbardziej odpowiedniego materiału, pozwalającego na efektywną pracę sprzętu w warunkach określanych, jako mniej niż idealne.