Azotowanie plazmowe to proces, który zapewnia dużą twardość powierzchni, co sprzyja większej odporności na zużycie, zacieranie i korozję cierną. Azotowanie plazmowe świetnie się sprawdza, gdy części muszą mieć obszary zarówno azotowane, jak i miękkie. Detal ze zdjęcia idealnie ukazuje zaletę ww. obróbki: część pomimo twardej i odpornej na ścieranie powierzchni, nie jest podatna na pękanie.

Azotowanie plazmowe – co to jest?

Azotowanie plazmowe to obróbka cieplno-chemiczna, którą przeprowadza się w mieszaninie azotu, wodoru oraz opcjonalnie gazu zawierającego węgiel. Proces przebiega pod obniżonym ciśnieniem, gdzie pomiędzy wsadem i ściankami pieca, przykłada się napięcie.

Co daje azotowanie plazmowe (czym się charakteryzują korzyści)?

Azotowanie plazmowe gwarantuje dużą twardość powierzchni, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na zużycie, zacieranie i korozję cierną. Dodatkowo wytworzone w strefie przypowierzchniowej naprężenia ściskające, podnoszą wytrzymałość zmęczeniową obrabianej części.

Jakie powłoki wyróżniamy?

W procesie azotowania plazmowego stosuje się następujące metody:

  • Metoda PVD (Physical Vapour Deposition) – polega na nanoszeniu cienkich warstw poprzez ich fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Proces przebiega w powlekarkach w temperaturze wynoszącej od 200°C do 450°C. Powłoki PVD gwarantują narzędziom skrawającym przedłużenie żywotności narzędzi i wyższą jakość obrabianej powierzchni, podwyższoną odporność termiczną oraz chemiczną, a także równomierne zużywanie się powierzchni.
  • Metoda PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) jest to nanoszenie nanocienkich warstw przy użyciu plazmy. Atuty użytkowania powłok ochronnych PECVD to m.in. poprawa własności trybologicznych, a także większa wytrzymałość na zużywanie.
  • Obróbka DUPLEX – proces, będący połączeniem azotowania plazmowego oraz nanoszenia powłok ochronnych w technologii PECVD. Stosuje się ją, aby przedłużyć żywotność detali uzyskania optymalnego podłoża dla twardych powłok dzięki azotowaniu, poprawić własności trybologiczne oraz podwyższyć odporność na zużycie i temperaturę.
  • DLC (Diamond-Like Carbon) są powłokami diamentopodobnymi, wyróżniającymi się wysoką twardością, niedużym współczynnikiem tarcia, większą wytrzymałością na czynniki chemiczne oraz walorami pod względem estetycznym.
  • CIMO (Carbon Implanted Metal Oxide) – czyli technologia implantacji strukturami węgla amorficznego warstw tlenków metalu, która pozwala na realizowanie filtracji strumienia plazmy, produkowanie w pełni kontrolowalnych nanostrukturalnych powłok oraz otrzymanie innowacyjnych własności fizykochemicznych pokrycia.

Mamy nadzieję, że dzisiejszy artykuł poszerzył Waszą wiedzę o azotowaniu plazmowym. RL CNC Obróbka Skrawaniem oferuje profesjonalne azotowanie plazmowe dla mieszkańców Gdańska, Warszawy, Wrocławia oraz Krakowa. Firma posiada duże doświadczenie, wyróżnia ją także pasja do wykonywanej pracy. Jeżeli interesuje Cię fachowa obróbka metali, warto skorzystać z ich oferty.

Formularz kontaktowy


13 + 14 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.