Elektrodrążenie to metoda obróbki elektroerozyjnej, która opiera się na zjawisku erozji elektrycznej. Proces elektrodrążenia wykorzystuje się przede wszystkim przy obróbce części przemysłowych. W praktyce elektrodrążenie pozwala nadać trudno dostępnym elementom skomplikowane kształty. W przypadku materiałów trudnoskrawalnych klasyczna obróbka metali jest niewystarczająca. Najczęściej stosowane metody obróbki wykorzystujące erozję elektryczną to elektrodrążenie drutowe (WEDM)  i wgłębne (EDM).

Czym charakteryzuje się elektrodrążenie?

Proces obróbki metali z wykorzystaniem elektrodrążenia wykorzystuje się w celu uzyskania dokładnych i skomplikowanych kształtów. Klasyczna obróbka metali w tym wypadku się nie sprawdzi, ze względu na konieczność obróbki elementów o utrudnionej dostępności.

Zastosowanie elektrodrążenia przy wyrobie skomplikowanych detali pozwala na zachowanie odpowiedniej precyzji wykonania. Proces elektrodrążenia sprawdzi się również w przypadku materiałów ciężkich w obróbce. Wpływ na to ma wykorzystanie erozji elektrycznej, co pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej temperatury działania.

Jak wygląda proces elektrodrążenia w praktyce?

Proces elektrodrążenia w praktyce wymaga użycia skomplikowanej technologii i specjalistycznego sprzętu. Obróbka ubytkowa z wykorzystaniem tej metody polega na wywołaniu reakcji pomiędzy narzędziem a materiałem obrabianym. Możliwość zastosowania elektrodrążenia opiera się na osiągnięciu wysokiej temperatury i w reakcji wytworzenia pola elektrycznego. Dzięki temu cząsteczki obrabianego materiału ulegają gwałtownemu wyparowaniu na konkretnej przestrzeni i w określonej geometrii przez kształt elektrody.

Do czego wykorzystywane jest elektrodrążenie?

Z uwagi na możliwość precyzyjnej obróbki trudno dostępnych elementów, elektrodrążenie wykorzystuje się w wielu dziedzinach związanych z przemysłem. Do zalet elektrodrążenia nie należy jedynie dostępność i możliwość obróbki skomplikowanych fragmentów. Proces elektrodrążenia można wykorzystać również do regeneracji narzędzi i tworzenia form wtryskowych, matryc czy kół zębatych.

Elektrodrążenie wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle:

  • ciężkim,
  • lotniczym,
  • motoryzacyjnym,
  • energetycznym,
  • medycznym.

Tak naprawdę jedyną wadą tej metody jest długość i skomplikowanie procesu. Z tego powodu przy wyrobie mniej skomplikowanych części, korzysta się z klasycznych metod, jak obróbka skrawaniem.

Różnica między elektrodrążeniem wgłębnym a drutowym

Elektrodrążenie drutowe i wgłębne są najczęściej stosowanymi metodami obróbki z użyciem technologii elektroerozyjnej. Elektrodrążenie drutowe wykorzystuje się przy wycinaniu i nacinaniu skomplikowanych fragmentów. W procesie tym używane są elektrody drutowe, które umożliwiają cięcie materiałów o wysokiej twardości. Metodę drutową najczęściej stosuje się przy wyrobie narzędzi skrawających lub tnących.

Wykorzystanie elektrodrążenia wgłębnego umożliwia obróbkę skomplikowanych kształtów, również wklęsłych. Zazwyczaj metodę tą wykorzystuje sektor specjalizujący się w wytwórstwie części do parku maszyn czy innych skomplikowanych urządzeń. W czasie elektrodrążenia wgłębnego najczęściej stosuje się elektrody miedziane lub grafitowe.

Zastosowanie elektrodrążenia w przemyśle umożliwiło precyzyjne cięcie elementów, którego nie można uzyskać, wykorzystując inne metody obróbki. Mowa o materiałach, takich jak węgliki spiekane czy diamenty polikrystaliczne. Oczywiście większość sektorów nadal wykorzystuje klasyczne metody obróbki metalu czy skrawaniem. Jednak to możliwość dokładnej obróbki elektroerozyjnej ułatwia i umożliwia tworzenie skomplikowanych części.