Jaki jest cel Służby Utrzymania Ruchu?

Głównym zadaniem Służby Utrzymania Ruchu jest kontrola sprawności parku maszynowego w zakładzie przemysłowym. Odpowiednia kontrola urządzeń nie tylko gwarantuje stałą produkcję, ale także pozwala usprawnić strukturę firmy. Na czym w praktyce polega utrzymanie ruchu? Zespół specjalistów weryfikuje pracę każdej maszyny, następnie nakreślając plan usprawnienia ich użytkowania. Dodatkowo określa procedury, których pracownicy muszą przestrzegać w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na złożoność tego procesu, niezbędne jest sięgnięcie po pomoc wykwalifikowanej służby.

Czym zajmuje się Zespół Utrzymania Ruchu?

Jakie są zadania działu utrzymania ruchu? Zakres obowiązków zespołu jest obszerny i nie ogranicza się jedynie do automatyzacji procesów przemysłowych. To, na czym polega mechanika utrzymania ruchu, uwzględnia również opracowywanie strategii i projektu wdrożeniowego.

Utrzymanie ruchu ze strony technicznej polega na:

 • weryfikacji maszyn przemysłowych,
 • konserwacji elementów instalacji,
 • bieżącym usuwaniu usterek,
 • wdrożeniu procesów optymalizacyjnych.

Służby Utrzymania Ruchu muszą również planować działania usprawniające produkcję. Należą do nich:

 • audyt środków trwałych,
 • zaproponowanie strategii przeglądowej,
 • zarządzanie stanem magazynu,
 • przystosowanie zakupu kluczowych części,
 • modernizacja i automatyzacja procesów,
 • usprawnienie produkcji i dystrybucji.

Kondycja maszyn a ciągłość produkcji

Na czym polegają techniki utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym? Zadaniem Służby Utrzymania Ruchu jest stała kontrola kondycji maszyn, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość produkcji. Niezbędne jest określenie budżetu, który firma jest w stanie przeznaczyć na usprawnienie rozwiązań. Ważna jest także lista priorytetów i weryfikacja najważniejszych celów. Zespół Utrzymania Ruchu musi wziąć pod uwagę ciągłość produkcji, czyli utrzymania stałej sprawności najważniejszych komponentów. Jeśli firmie zależy, by obróbka metali i obróbka skrawaniem przebiegała sprawnie – dział UR skupia się na tych elementach w pierwszej kolejności. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specjalne urządzenia diagnostyczne, które potrafią wykryć potencjalne zagrożenie jeszcze przed jego faktycznym wystąpieniem.

Utrzymanie ruchu a wybór strategii

Techniki utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym stale się rozwijają, bazując na trzech strategiach.

 • Strategia predykcyjna opiera się na analizie pracy urządzeń. Odpowiednio opracowana pozwala przewidzieć termin wymiany poszczególnych komponentów, jeszcze przed wystąpieniem poważnej usterki.
 • Strategia prewencyjna pozwala ustalić plan serwisu i konserwacji maszyn. Łączy się to pośrednio z analizą oraz weryfikacją zaleceń ustalonych przez dystrybutora aparatury przemysłowej.
 • Strategia reaktywna polega na wdrożeniu działań już po wystąpieniu awarii urządzenia. Jej zaletą są bardzo niskie koszty wdrożeniowe, a wadą brak płynności pracy. Stosowana jest głównie przy aparaturze, która nie ma znaczącego wpływu na ciągłość produkcji.

Optymalizacja pracy w zakładzie jest konieczna w celu zachowania należytej jakości procesu produkcji. Powołanie wykwalifikowanej Służby Utrzymania Ruchu pozwoli firmie osiągnąć optymalną ciągłość pracy, a także lepiej zarządzać budżetem. Z tego względu warto zdecydować się na usługi sprawdzonej firmy.