Projektowanie konstrukcyjne i technologiczne

W
Grupa techniczna to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinach konstrukcji podzespołów i całych maszyn, technologii wytwarzania, optymalizacji procesów oraz zarządzania projektem. W swojej pracy wykorzystują specjalistyczne programy CAD do modelowania i konstrukcji oraz programy wspomagające proces programowania obrabiarek CNC.

W
Za cel stawiamy sobie zmniejszenie kosztów wytwarzania w firmach naszych Klientów. Wczesny etap projektowania zarówno konstrukcyjnego jak i technologicznego to różnego typu symulacje począwszy od kinematyki mechanizmu urządzenia kończąc na obróbce. Symulacja to kluczowe narzędzie stosowane przy optymalizacji procesu projektowania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań, projektów dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz chemicznego.

Projektowanie

W
Proces projektowania poprzedzony jest zebraniem danych wejściowych. Zgłoszenia od Klienta może występować w formie pomysłu / wizji, jak i gotowego detalu, który ma zostać powielony i / lub zmodyfikowany. Konieczny jest do tego kompleksowy pomiar. Dzięki maszynie pomiarowej jesteśmy w stanie precyzyjnie określić geometrię detalu, pozwala to na doprecyzowanie danych wejściowych w procesie projektowania. Kolejny etap to wykonanie modelu 3D. Poprzez wizualizację i optymalizację kończy się kolejny etap projektowania – który podlega walidacji – ocenie projektu przez Klienta. Po pozytywnej akceptacji przystępujemy do wykonania prototypu. Spełnienie wymagań Klienta poddane jest testom i symulacją , po otrzymaniu pozytywnego wyniku, kończy się drugi etap przeglądu. Projekt wymaga kolejnej walidacji – ocenie przez Klienta. Finalizacja projektu polega na drobnych modyfikacjach i opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej.
W
Programy, z jakich korzystamy pozwalają stworzyć wirtualny model części,  który możemy przedstawić w formie grafiki i animacji. Mamy wtedy konkretny obraz detalu a po jego zatwierdzeniu tworzymy prototyp. Wówczas wraz z Klientem (zgodnie z wytycznymi), testujemy i symulujemy warunki pracy danej części. W razie potrzeby przeprowadzamy optymalizację parametrów. Gdy wszystkie próby przebiegły pomyślnie, stworzona dokumentacja techniczna przekazywana jest do działu produkcyjnego.

Oprogramowanie CAD/CAM

Oprogramowanie CAD/CAM wspomaga proces przygotowania technicznego (konstrukcja, technologia). Poniższe programy są nieodłącznym narzędziem naszej pracy.