Kontrola jakości

W

Pomiary maszyną współrzędnościową najnowszej generacji mają szerokie zastosowanie. Skomplikowane kształty, tworzenie modelu 3D, porównanie pomiaru z modelem, odchyłki kształtu i położenia nie stanowią problemu. Zarówno etap tworzenia modelu w oparciu o dostarczony wzór jak i porównanie detalu obrobionego z modelem daje pewność, że wymagania jakościowe są spełnione. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa pozwala na określenie zdolności jakościowej obrabiarek i przyrządów obróbczych.

W

Posiadamy urządzenie Aberlink Axiomtoo CNC wykonujące szybkie i precyzyjne pomiary w trybie ręcznym lub automatycznym (szczególnie przydatnym podczas kontroli produkcji wielkoseryjnej). Kontrolujemy wówczas wymiary i kształt detalu w fazie prototypu, jak i gotowego narzędzia czy części. Maszyna posiada łożyska ślizgowe – powietrzne, skonstruowane specjalnie do urządzeń precyzyjnych.

Oferujemy pomiary cechujące się:

Z

Zakres pomiarowy:
oś X – 640mm

oś Y – 900mm

oś Z – 500mm

Z

odniesieniem pomiaru do modelu 3D

Z

analizą wyników i odchyłek

Z

bardzo wysoką dokladnością i prezycją

Aberlink Axiomtoo dedykowany branży CNC może pracować nawet bezpośrednio na hali produkcyjnej. Producent skonstruował ją w całości z aluminium, jako najbardziej odpowiedniego materiału, pozwalającego na efektywną pracę sprzętu w warunkach określanych, jako mniej niż idealne.