Obróbka CNC to metoda umożliwiająca precyzyjne kształtowanie surowców. Najpopularniejsze rodzaje obróbki skrawaniem to frezowanie, toczenie i cięcie. Specyfiką tego procesu jest pełna automatyzacja i powtarzalność sposobu obróbki części. Technologia obróbki skrawaniem CNC polega na przekazaniu informacji maszynie, która zgodnie z założeniem programu realizuje powierzoną pracę. Dzięki stałemu udoskonalaniu tej metody obecnie do obróbki CNC wykorzystuje się zaawansowany park maszynowy.

Na czym polegają usługi CNC?

Na czym polega obróbka CNC? Przede wszystkim jest to obróbka polegająca na skrawaniu, czyli usuwaniu wybranych części materiału.

Najczęściej wykorzystuje się usługi CNC przy takich rodzajach obróbki skrawaniem jak:

  • szlifowanie,
  • toczenie,
  • frezowanie,
  • wiercenie.

Zastosowanie obróbki CNC umożliwia bardzo precyzyjne usuwanie i wygładzanie operowanego materiału. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dokładnych wymiarów, zgodnych z założeniami projektu. Rozwój przemysłu technologicznego umożliwił pełną automatyzację procesu obróbki skrawaniem. Używa się do tego celu specjalnie zaprogramowanych maszyn, które wykonują powierzone zadania.

Jaki wpływ ma technologia skrawania CNC na produkcję?

Technologia obróbki skrawaniem stale się rozwija, dlatego większość procesów została usprawniona o techniki cyfrowe. Nowoczesna obróbka metali bazuje na precyzyjnie opracowanej dokumentacji technicznej, która zostaje wprowadzona do maszyny. Pozwala to zniwelować ewentualne błędy produkcyjne praktycznie do zera.

Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie technologii obróbki skrawaniem w branży:

  • motoryzacyjnej,
  • lotniczej,
  • budowniczej,
  • rolniczej,
  • medycznej,
  • energetycznej.

Zalety wykorzystania obróbki CNC w przemyśle

Automatyzacja procesów obróbki umożliwia kształtowanie elementów w sposób dokładny i masowy. Rodzaje maszynowej obróbki skrawaniem, jak frezowanie lub szlifowanie, dają możliwość oddzielenia warstwy materiału szybko i  z zachowaniem najwyższej precyzji. Inną zaletą zastosowania obróbki CNC jest powtarzalność procesu produkcji. W praktyce przekłada się to na możliwość produkcji wielu takich samych części z zachowaniem należytej precyzji. Jest to szczególnie istotne w przemyśle mechanicznym, gdzie nie ma miejsca na nie poprawnie spasowane części wynikające z przekroczenia tolerancji wymiarowych.

Wszystko oczywiście zależy od funkcjonowania konkretnego zakładu. Wiele przedsięwzięć byłoby jednak niemożliwych do wykonania, bez obróbki skrawaniem i użycia wyspecjalizowanego parku maszyn.

Możliwości sterowania numerycznego obrabiarek

Sterowanie numeryczne umożliwia przetwarzanie cyfrowych informacji na sygnały pozwalające sterować maszynami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie elementów określonych w oparciu o rysunek techniczny czy model. Elementy takie jak wirniki turbin czy formy wtryskowe powstają głównie z użyciem cyfrowej metody sterowania. Specyfika numerycznego sterowania osiami obrabiarki pozwala na niezależną i powtarzalną pracę każdej z nich, dając nieograniczone możliwości pozycjonowania narzędzia, nieosiągalne  przy sterowaniu ręcznym.

Nowoczesna obróbka skrawaniem pozwoliła osiągnąć automatyczną dokładność, nieporównywalną do starszych technologii. Pozwala ona także zlikwidować ryzyko powstania błędu i wytwarzać identyczne elementy masowo. Obecnie większość gałęzi przemysłu używa różnych rodzajów obróbki skrawaniem, ponieważ umożliwia to konstrukcję urządzeń zaawansowanych technologicznie.