Firma bez wykwalifikowanych pracowników nie może realizować celów i założeń produkcyjnych. Operator CNC to doskonały przykład osoby obarczonej ogromną odpowiedzialnością. Z racji ogromnych kosztów obrabiarek numerycznych, używanych narzędzi oraz samej kultury pracy, zawód ten cechuje skrupulatność wykonywanych obowiązków. Operator maszyn CNC poza znajomością wszystkich funkcji obrabiarki sterowanej numerycznie musi wykazać się trafną oceną sposobu obróbki materiałów. Nie wspominając o umiejętności czytania rysunku technicznego oraz stosowania zasad bezpieczeństwa. Operator maszyny CNC musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny potwierdzający nabytą wiedzę podczas kursu zawodowego.

Czym zajmuje się operator maszyn CNC, jak wygląda jego praca?

Praca na maszynach CNC wymaga specjalistycznych umiejętności. Należy pamiętać, że jest to praca samodzielna. Przed przystąpieniem do zadań należy przygotować obrabiarkę sterowaną numerycznie do pracy i sprawdzić jej prawidłowe funkcjonowanie. Pamiętajmy, że maszyny bywają zawodne. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, należy niezwłocznie zgłosić usterkę do naszego przełożonego. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z rysunkiem technicznym i właściwa obróbka metali. Po zakończonym procesie niezbędne jest wykonanie pomiarów detali zgodnie z dokumentacją techniczną. Praca niesie za sobą szeroki rozwój kompetencji, w związku z wykorzystywaniem nowych gałęzi przemysłu. Obsługa maszyn CNC to odpowiedzialne zajęcie, lecz ze względu na charakter pracy, bardzo satysfakcjonujące.

Jakie kwalifikacje musi posiadać operator maszyn CNC?

Przed kandydatami na operatora maszyn CNC stoi duże wyzwanie, przede wszystkim dlatego, że praca ta wymaga koncentracji i skupienia się przez długi czas na jednej czynności. To może powodować dyskomfort psychiczny, szczególnie gdy mamy w planach kolejne zadania. Niezbędne są także zdolności matematyczne oraz doskonała sprawność manualna. Zdarzają się projekty grupowe, w których operatorzy CNC muszą wykazać się umiejętnościami pracy zespołowej, nie dopuszczając tym samym do niedomówień bądź nieprzyjemnej atmosfery. Takie chwile powodują zbyteczne napięcia, zwiększają ryzyko błędów, które mogą być naprawdę kosztowne.

Ile zarabia operator CNC?

Wysokość wynagrodzenia operatora maszyny CNC uzależniona jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest doświadczenie, drugim natomiast, niemniej ważnym jest wielkość przedsiębiorstwa. Na kształtowanie się zarobków ma również wpływ lokalizacja firmy. Należy zaznaczyć, że pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej pyta nie tylko o doświadczenie, ale również o dotychczasowy życiorys. Wyciągnięte wnioski pomagają odpowiednio dostosować wynagrodzenie do pracownika. Średnia arytmetyczna dochodów na tym stanowisku wynosi 4000–5000 zł brutto. W tym zawodzie system premiowy zależny jest od staranności, efektywności, ale przede wszystkim od chęci poszerzania wiedzy.

Podsumowanie

Wykorzystanie obrabiarek sterowanych numerycznie wymaga wykwalifikowanej kadry wykonawczej i nadzorującej. Firma RL CNC skutecznie poszerza horyzonty pracowników, umożliwia rozwój zawodowy, ale przede wszystkim dzięki solidarnej polityce gwarantuje przyjazną atmosferą. To skutecznie zwiększa produktywność i mobilizuje pracowników do doskonalenia umiejętności. Obróbka skrawaniem to przede wszystkim okazja dla naszych fachowców do pokazania Państwu, jak precyzyjnie powinien być wykonany produkt.