Certyfikacja mobilizuje do działań na rzecz klienta i ciągłego doskonalenia, zapewnia firmom stały rozwój oraz zadowolenie klientów.

ZOBACZ CERTYFIKAT ISO 9001

System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 określa, kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania istotne dla jakości oraz jakie procedury muszą być przestrzegane. Norma wymaga stworzenia pętli kontrolnej, która polega na ciągłej wewnętrznej ocenie systemu, promującej proces ciągłego doskonalenia (CIP). Gwarantuje to, że orientacja na jakość jest realizowana przez każdego z naszych pracowników dzień po dniu.