Dobrane w odpowiedni sposób parametry toczenia umożliwią profesjonalną obróbkę. Podczas toczenia przedmiot wykonuje ruch obrotowy, a narzędzie dosunięte do przedmiotu – ruch posuwowy. Parametry toczenia opisują proces obróbki, pojawiające się w nim ruchy, a także wielkości wskazujące ustawienie narzędzia lub obrabianego przedmiotu. Niektóre z technologicznych parametrów to także wielkości nastawcze obrabiarki. Zapraszamy do lektury tekstu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jak dobrać parametry toczenia?

Na czym polega dobranie parametrów skrawania przy toczeniu? Powinniśmy:

  • wybrać właściwe narzędzie;
  • dobrać odpowiednią płytkę skrawającą dany materiał z uwzględnieniem jej powłoki;
  • określić podstawowe parametry skrawania (Vc i Fn) rekomendowane przez producenta płytek do obróbki wybranego materiału;
  • określić na podstawie dobranych parametrów skrawania parametry obróbkowe dla obrabiarki (prędkość obrotowa wrzeciona n i prędkość posuwowa Vf) biorąc pod uwagę maksymalne parametry maszyny.

Parametry technologiczne toczenia

Parametry skrawania podczas toczenia:

Prędkość obrotowa n – prędkość obrotowa, z którą obraca się przedmiot obrabiany – określa się ją w jednostkach obr/min.

Prędkość skrawania Vc – droga, którą przebywa krawędź skrawająca względem przedmiotu obrabianego w jednostce czasu.

Związek prędkości skrawania z prędkością obrotową pokazuje zależność:

d – średnica obrabianego przedmiotu [mm],

n – prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu [obr/min].

Głębokość skrawania ap, czyli odległość powstała między powierzchnią obrabianą a obrobioną.

d – średnica przedmiotu obrabianego [mm],

d1 – średnica przedmiotu obrobionego [mm]

Posuw f – to przesunięcie noża zgodnie z kierunkiem ruchu posuwowego w trakcie jednego obrotu części obrabianej. Mierzy się go w mm na 1 obrót tocznej części.

Vf – prędkość posuwu [mm/min],

n – prędkość obrotowa [obr/min].

Prędkość posuwu Vf – to chwilowa prędkość ruchu posuwowego, którą wyraża się stosunkiem drogi, którą przebywa w tym ruchu narzędzie albo przedmiot obrabiany, do czasu.

Czas maszynowy toczenia – to czas potrzebny na zdjęcie naddatku z powierzchni przedmiotu obrabianego. Obliczamy go z zależności:

L – długość przejścia narzędzia [mm],

l – długość części toczonej [mm],

ld – dobieg narzędzia [mm], lw – wybieg narzędzia [mm],

Vf – prędkość posuwu [mm/min],

f – posuw na obrót [mm/obr],

n – prędkość obrotowa [obr/min],

i – liczba przejść narzędzia.

Dobór parametrów toczenia

1. Określamy rodzaj obrabianego materiału – tutaj pomocna będzie tabela

Materiał obrabianyOznaczeniePrzykładowy materiałGrupa materiałowa
StalISO PStal niskostopowaCMC 02.1
Stal nierdzewnaISO MStal nierdzewna austenistycznaCMC 05.21
ŻeliwoISO KŻeliwo szare, żeliwo sferoidalneCMC 08.2 CMC 09.2
Stopy aluminiumISO NOdlew niestarzonyCMC 30.21
Stopy żaroodporneISO SNa bazie nikluCMC 20.22
Stal hartowanaISO HHartowana i ulepszana cieplnieCMC 04.1

2. Określamy rodzaj obróbki

R – Obróbka zgrubna – obróbka o maksymalnej wydajności, z dużą głębokością oraz posuwem oraz wymagająca najwyższego bezpieczeństwa krawędzi.

M – Obróbka średnia – przeznaczona dla większości zastosowań ogólnych, bardzo duży zakres możliwych kombinacji głębokości skrawania oraz posuwu.

F – Obróbka wykańczająca – obróbka z niewielkimi głębokościami skrawania oraz posuwami, wymagająca niskich sił skrawania.

3. Bazując na informacjach dotyczących rodzaju materiału i obróbki powinniśmy wybrać wstępne założenia obróbki.

4. Określenie warunków obróbki oraz wybór materiału płytki.

5. Wybór kształtu płytki oraz promienia naroża – kształt płytki powinno dobrać się w sposób pozwalający na obróbkę zadanego konturu. Promień naroża wpływa na chropowatość obrobionej powierzchni – im mniejszy promień, tym mniejsza szansa na otrzymanie gładkiej powierzchni.

6. Wybór wielkości płytki dopasowuje się zazwyczaj do posiadanej oprawki, jeśli taką posiadamy. Jeżeli nie, dobieramy ją w zależności od typu obróbki oraz głębokości skrawania w zgodzie z zasadą – im większa głębokość skrawania, tym większa płytka.

7. Odczytanie zalecanych parametrów obróbki, czyli prędkość skrawania Vc [m/min], – posuwu fn [mm/obr], – głębokości skrawania ap

8. Korekcja prędkości skrawania ze względu na twardość obrabianego materiału.

9. Korekcja posuwu.

10. Ewentualna korekcja prędkości skrawania ze względu na wydajność obróbki

11. Wykonanie obliczeń niezbędnej mocy obrabiarki

12. Wykonanie obliczeń prędkości obrotowej wrzeciona.

13. Wybór właściwej oprawki.

RL CNC – profesjonalne usługi toczenia

Jeśli poszukujecie sprawdzonej firmy realizującej toczenie CNC, warto zapoznać się bliżej z naszą ofertą. Profesjonalna obróbka CNC wymaga odpowiednich umiejętności oraz wysokiej klasy sprzętu. Nasza firma to zespół specjalistów dysponujących nowoczesnym parkiem maszynowym. Do naszych usług należy obróbka metali, aluminium oraz tworzyw sztucznych.

Formularz kontaktowy


13 + 4 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.