Utrzymanie ruchu i planowanie produkcji umożliwiają efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, jednocześnie stanowiąc wsparcie dla działu produkcyjnego. Jest to natomiast wyzwanie logistyczne, które wymaga stworzenia przemyślanej strategii działania, nakładu finansowego oraz poświęcenia czasu. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym polega utrzymanie ruchu oraz wskazujemy, dlaczego tak ważne jest powiązanie tego procesu z planowaniem produkcji, w tym produkcji części zamiennych.

Czym jest utrzymanie ruchu?

Utrzymanie ruchu (ang. maintenance) to szereg działań i procesów odpowiedzialnych za maksymalną efektywność maszyn i urządzeń – polega na maksymalnym wykorzystaniu dostępnego czasu danej maszyny do produkcji wyrobów dobrej i powtarzalnej jakości. Utrzymanie ruchu oznacza zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej oraz gwarancję jej prawidłowego eksploatowania, dzięki czemu przedsiębiorstwo nieprzerwanie realizuje zlecenia produkcyjne. Usługi utrzymania ruchu może wykonywać zewnętrzna firma, która specjalizuje się w tym zakresie (np. odpowiada za wsparcie procesu produkcyjnego, między innymi poprzez produkcję części zamiennych) lub wewnętrzna służba utrzymania ruchu (SUR). Do standardowych obowiązków takiej służby należą:

  • inwentaryzacja wyposażenia przedsiębiorstwa,
  • utrzymanie zdolności produkcyjnej na oczekiwanym poziomie,
  • utrzymywanie stanów magazynowych,
  • przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń,
  • zarządzanie częściami zamiennymi,
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i środowiska pracy.

Dlaczego planowanie produkcji jest ściśle związane z utrzymaniem ruchu?

Efektywne planowanie produkcji wymaga gromadzenia danych z poszczególnych działów przedsiębiorstwa, w tym działu utrzymania ruchu – nieuwzględnienie w harmonogramie konserwacji urządzenia lub konieczności zamówienia części zamiennych. Skutki braku współpracy pomiędzy planistami a służbą utrzymania ruchu mogą być różne, od awarii maszyn po brak części zamiennych. Efekt zawsze będzie ten sam – straty finansowe i brak płynności procesów produkcyjnych. Aby uniknąć takich sytuacji warto rozważyć wdrożenie automatyzacji planowania produkcji, która usprawni proces tworzenia harmonogramu, uwzględniając skomplikowaną (i często trudną do przewidzenia) rzeczywistość produkcyjną. Informatyzacja pozwala ograniczyć ryzyko błędów w planowaniu produkcji, które mogą wynikać np. z nadmiaru danych do opracowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo uniknie sytuacji takich jak niezbędne dla utrzymania ruchu, ale zbyt późne pojawienie się dostawcy części zamiennych.
 

Produkcja części zamiennych

Dostępność części eksploatacyjnych jest niezbędna do utrzymania ruchu, bowiem zapewnia ciągłość produkcyjną. Bezpiecznym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest zatrudnienie dostawcy części zamiennych, który działa w trybie krótkich terminów realizacji, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe utrzymywanie stanów magazynowych. Takie wsparcie oferuje narzędziownia RL CNC – obróbka skrawaniem, w tym obróbka metali, umożliwia dorabianie części eksploatacyjnych, tworzenie osłon i zabudowy w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa oraz odpowiednie przygotowanie maszyny do pracy. Planowanie produkcji części zamiennych, a tym samym utrzymywanie stanów magazynowych pozwala na szybką reakcję w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej ze strony służb utrzymania ruchu.

Polecamy: