Programowanie frezarek CNC to jedno z głównych zadań stojących przed specjalistami, którzy poprzez wprowadzenie do urządzenia specjalnego kodu ustalają warunki precyzyjnej pracy skrawarki. Dzięki programowaniu maszyna jest w stanie wykonywać zadane przez operatora działania. Jak wygląda programowanie maszyn CNC?

Jak działają frezarki CNC?

Działanie frezarek CNC jest oparte na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, odpowiedzialnym za systematyzację ruchów narzędzia tnącego. Dzięki niemu frezarki CNC są w stanie wykonywać bardzo precyzyjne i złożone cięcia, które charakteryzuje pełna powtarzalność. W związku z tym frezujące maszyny CNC są wykorzystywane w wielu specjalistycznych branżach, w tym w przemyśle wytwórczym, lotniczym, czy branży Automotive.

Operator frezarki CNC dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu CAD (Computer-Aided Design) ma możliwość ustalenia cyfrowego modelu części, która następnie będzie obrabiana przez maszynę. W dalszym procesie taki model przekształcany jest w zestaw instrukcji (tzw. G-code), który wskazuje frezarce m.in. miejsca precyzyjnego nakierowania narzędzi skrawających, szybkość ich przesuwania, czy głębokość skrawania.

Na czym polega programowanie frezarek CNC?

Programowanie CNC polega przede wszystkim na stworzeniu specjalnego kodu, który umożliwi sterowanie ruchami frezarki tak, aby były one powtarzalne i jak najbardziej precyzyjne. Dzięki temu można uzyskać dokładne i zgodne z projektem kształty i parametry obrabianych elementów.

Proces pracy frezarki CNC zaczyna się od stworzenia projektu w programie CAD. Projekt ten jest następnie konwertowany na kod G, który zostaje odczytany przez maszynę. Jest on odpowiedzialny za definiowanie m.in. ścieżki pracy narzędzi, prędkość obróbki, wskazaną głębokość cięcia i wiele innych zaprogramowanych parametrów.

Maszyna frezująca jest odpowiedzialna za właściwe działanie zaprogramowanego ruchu narzędzi, które będą w stanie wyciąć lub wyrzeźbić pożądany i zaprogramowany przez komputer wzór.

W trakcie pracy frezarki CNC operator może monitorować proces i wprowadzać ewentualne zmiany w programie, jeśli jest to konieczne. Po zakończeniu pracy urządzenia możliwe jest zresetowanie dotychczasowego wzoru pracy i zaprogramowanie maszyny na wytwarzanie nowego elementu. W takiej sytuacji zestaw narzędzi frezujących jest wymieniany na kolejny, w celu przygotowania maszyny do następnego projektu.

Jak przebiega proces programowania maszyn CNC?

Programowanie frezarek CNC docelowo umożliwia sterowanie narzędziem frezującym i ostateczną obróbkę wytwarzanego elementu. Choć cały proces można wykonać ręcznie, zdecydowanie sprawniej i szybciej przebiega automatyczne programowanie CAM (Computer-Aided Manufacturing). Dzięki niemu możliwe jest wygenerowanie specjalnego kodu G-code na podstawie modelu 3D wytwarzanego przedmiotu. Co należy zrobić, aby możliwe było wykonanie elementów na frezarce CNC?

1. Przygotowanie rysunku lub modelu 3D przedmiotu, który będzie obrabiany. Można to zrobić za pomocą oprogramowania CAD (Computer-Aided Design), które umożliwia tworzenie modeli 3D.

2. Wybór narzędzi i określenie ich parametrów, takich jak średnica, długość i kształt. Wiele zależy od rodzaju materiału, który będzie obrabiany. W przypadku metalu kluczowe jest określenie ścieżki narzędzi, czyli trajektorii ruchu wzdłuż powierzchni wytwarzanego przedmiotu, aby uzyskać pożądany kształt. Można to zrobić m.in. za pomocą oprogramowania CAM, które generuje ścieżki automatycznie.

3. Określenie parametrów obróbki, takich jak prędkość, czy głębokość cięcia. Parametry te uzależnione są przede wszystkim od rodzaju wykorzystanego materiału, użytego w tym celu narzędzia, kształtu przedmiotu oraz innych czynników.

4. Nadanie specjalnego kodu G-code (ewentualnie innego języka programowania) odpowiedzialnego za opisanie ruchu narzędzia i ostateczny efekt, jaki zapewnia obróbka CNC przedmiotu. Taki kod powinien być zgodny z ustawieniami i wymaganiami frezarki CNC i uwzględniać wszelkie parametry cięcia i trajektorię ruchu uwzględnianą przez frezowanie CNC.

5. Załadowanie programu sterującego pracą frezarki CNC, a następnie uruchomienie ostatecznego procesu obróbki. W jego trakcie sterowniki frezarki CNC wykonują zaprogramowane ruchy narzędzia zgodnie z opisanym wcześniej kodem. Pozwala to na uzyskanie założonego i ustalonego uprzednio ostatecznego kształtu wytwarzanego przedmiotu.

Programowanie frezarek CNC — podsumowanie

Programowanie frezarek CNC to skomplikowany proces, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie zwiększonej precyzji, powtarzalności elementów i skrócenie czasu potrzebnego na ich produkcję. W branżach takich jak lotnictwo, medycyna, czy Automotive, gdzie wymagana jest najwyższa jakość i precyzja wykonania, programowanie frezarek CNC jest niezastąpione. Obróbka metali CNC pozwala na znaczne usprawnienie procesu produkcyjnego oraz skrócenie czasu oczekiwania na produkt końcowy.

Formularz kontaktowy


14 + 13 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.