Inżynieria odwrotna umożliwia precyzyjne projektowanie części maszyn – szczególnie tych, które są już niedostępne lub ich uzyskanie jest utrudnione. Zastosowanie odwrotnej inżynierii jest skutecznym sposobem na odwzorowanie oryginału, jednocześnie dając przestrzeń do wprowadzenia modyfikacji, dzięki którym maszyna będzie sprawniejsza. Przekonaj się, jak wygląda projektowanie części maszyn w praktyce oraz dlaczego jego nieodłączną częścią jest dzisiaj wspomaganie komputerowe (CAD – ang. Computer Aided Design).

Jak wygląda projektowanie części maszyn krok po kroku?

Projektowanie części maszyn jest procesem złożonym, dlatego do jego przeprowadzenia jest niezbędna grupa techniczna, czyli zespół specjalistów w zakresie konstrukcji poszczególnych elementów i maszyn, technologii ich wytwarzania, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzania projektami. Celem ich pracy jest obniżenie kosztów wytwarzania części poprzez tworzenie nowych rozwiązań technologicznych lub udoskonalenie dotychczasowych. Poniżej znajdziesz informacje, jak krok po kroku przebiega projektowanie podzespołów.

  1. Zebranie danych wejściowych – pierwszym etapem projektowania części maszyn jest zgromadzenie danych od klienta. To może być pomysł lub istniejąca już dokumentacja detalu, który klient chce powielić. Dokumenty są podstawą do zastosowania inżynierii odwrotnej, która umożliwia stworzenie cyfrowego modelu części.
  2. Precyzyjny pomiar – kompleksowy pomiar za pomocą maszyny pomiarowej umożliwia precyzyjne określenie geometrii detalu. W ten sposób odbywa się doprecyzowanie danych wejściowych, co jest kluczowe dla dalszych etapów projektowania.
  3. Projektowanie CAD – ostatnim etapem projektowania części maszyn jest wizualizacja i optymalizacja, dzięki którym powstaje model 3D. Grupa techniczna wykorzystuje do tego specjalistyczne programy CAD, a także programy wspierające proces programowania obrabiarek CNC, dzięki którym możliwa jest obróbka skrawaniem (w tym obróbka metali).

Gotowy, wirtualny model części przedstawiany jest klientowi do weryfikacji – jeżeli projekt części maszyny zostaje zaakceptowany, można przejść do wykonania prototypu. Wówczas następuje badanie produktu, który poddawany jest testom w symulowanych warunkach pracy danego podzespołu. Ten etap umożliwia wprowadzenie modyfikacji i optymalizację parametrów, zanim dokumentacja techniczna zostanie ostatecznie przekazana do działu produkcyjnego. Jeżeli badanie produktu zostanie pomyślnie zakończone, a klient ponownie zaakceptuje projekt, konieczne jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Na podstawie zgromadzonych danych dział produkcyjny wytwarza daną część.

 

RL CNC – firma specjalizująca się w projektowaniu części maszyn

Projektowanie CAD jest nieodłącznym elementem procesu tworzenia części maszyn – RL CNC to narzędziownia, która oferuje usługi w zakresie wytwarzania podzespołów, między innymi wykorzystując do tego programy CAD. Od wczesnych etapów projektowania przeprowadzamy różnego rodzaju symulacje, co pozwala nam dopracować model w każdym detalu. Efekty naszej pracy konsultujemy z klientem, dzięki czemu przed przekazaniem dokumentacji do działu produkcyjnego, można nanieść niezbędne poprawki. Umiejętne projektowanie części maszyn sprawia, że osiągamy doskonałą jakość wytwarzanych podzespołów.

Polecamy: