Z początkiem miesiąca październik roku 2022, firma RL CNC wprowadza do swojej oferty nowe usługi oraz prezentuje udoskonalone usługi:

OBRÓBKA 5 OSIOWA – SYMULTANICZNA

Obróbka symultaniczna 5-osiowa występuje przy jednoczesnej i niezależnej pracy kilku osi na raz. Takie rozwiązanie zapewnia niemal nieograniczone możliwości co do zdolności wykonania żądanego kształtu części. Zalety obróbki 5-osiowej bardzo często wykorzystywane są w produkcji form wtryskowych, łopatek wirników i tłoczników.

Obróbka wieloosiowa zapewnia rozwiązania do tworzenia optymalnych ścieżek narzędzia, krótszych czasów obróbczych, a co z tym jest związane mniejszego kosztu wykonania skomplikowanych detali.

Możliwości obróbcze:

 • Maksymalna średnica obróbki (w uchwycie) – 670 mm
 • Maksymalna średnica obróbki (z pręta) – 65 mm
 • Maksymalna długość obróbki – 1519 mm

OBRÓBKA WIBROŚCIERNA

Obróbka wibrościerna to obróbka mechaniczna powierzchni polegająca na pozbawieniu ostrych krawędzi oraz uwolnieniu od zanieczyszczeń, detali poddawanych opisywanemu procesowi. Wykańczanie wibracyjne jest wysokowydajną formą wykańczania powierzchni. Nowatorskie rozwiązania wdrażanej technologii zapewnia wysoką wydajność procesu opartego na chemiczno-mechanicznej obróbce wykańczania powierzchni, podczas którego w czaszy roboczej urządzenia do wykańczania wibracyjnego znajdują się detale, media ścierne, woda i płyn technologiczny, które są wprawiane w ruch przez system napędu wibracyjnego.

Celem wprowadzenia nowego typu obróbki jest zapewnienie wysokiej jakości wykończenia powierzchni produkowanych części. Usługa znajdzie zastosowanie zarówno dla gotowych części usuwając z nich ostre krawędzie, jak i dla części poddawanych dalszym procesom obróbki poprzez usunięcie zanieczyszczeń powierzchni.

Możliwości obróbcze:

 • Długość – 870 mm
 • Szerokość – 365 mm
 • Głębokość – 480 mm
 • Pojemność komory roboczej – 150 l

MCYIE ULTRADŹWIĘKOWE

Zasada działania myjki ultradźwiękowej opiera się na pracy generatorów, które emitują dźwięki o częstotliwości większej niż 20 kHz. Wprawiają one w ruch płyn umieszczony w zbiorniku myjki. W wyniku falowania cieczy wytwarzają się na przemian strefy niskiego i wysokiego ciśnienia. Przy niskim powstają mikropęcherzyki, które z czasem rozrastają się, aby w fazie wysokiego ciśnienia ulec implozji, czyli kawitacji. Podczas implozji miejscowo uwolnienia się ogromna ilości energii, która to wykorzystywana jest w procesie czyszczenia.

Wymiary komory roboczej myjki:

 • Długość – 2200 mm
 • Szerokość – 700 mm
 • Głębokość – 700 mm
 • Pojemność komory roboczej – 1070 l

SZLIFOWANIE PŁASKIE

Szlifowanie to obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych.

Możliwości obróbcze:

 • Długość – 2200 mm
 • Szerokość – 810 mm
 • Maksymalna wysokość osi ściernicy do powierzchni stołu – 820 mm

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną:

Formularz kontaktowy


10 + 13 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.