Sterowanie CNC to nowoczesny i zaawansowany technologicznie proces. Jego nazwa to skrót pochodzący od angielskiego Computerized Numerical Control, czyli komputerowe sterowanie numeryczne. Polega ono na układzie sterowania wyposażonym w komputer, na którym możliwe jest interaktywne programowanie maszyn, takich jak tokarki, frezarki i inne obrabiarki. Rozwiązanie to przyczyniło się do automatyzacji i rozwoju przemysłu.

Sterowanie maszyn CNC umożliwia szybką, w pełni powtarzalną i precyzyjną pracę urządzeń, nawet jeśli muszą wytwarzać bardzo skomplikowane kształty lub detale, czego przykładem może być sterowanie CNC do frezarki. Na czym polega sterowanie numeryczne?

Sterowanie CNC — co to takiego?

Proces wytwarzania produktów przy pomocy technologii CNC ma kilka faz. Na początku konieczne jest projektowanie w komputerowym systemie CAD. Powstały w ten sposób projekt, trzeba następnie przetworzyć na plan sterowania maszyn — CAM. Końcową fazą jest właściwe wykonanie sterowania CNC.

Zadaniem programów i sterowników numerycznych jest nadzór nad pracą maszyn oraz komunikacja z operatorem przy pomocy interfejsu. Wczytuje on i edytuje poszczególne programy do obróbki oraz wprowadza do nich informacje konieczne do przeprowadzania wybranych czynności. Poprzez interfejs śledzi również postępy prac i może wprowadzać zmiany parametrów w razie konieczności.

Rodzaje sterowania CNC

Można wyróżnić kilka rodzajów sterowania numerycznego obrabiarkami:

  • sterowanie punktowe, które cechuje siępołożeniem narzędzia w określonym względem przedmiotu stałym miejscu,
  • sterowanie odcinkowe, w którym narzędzie pracując, przemieszcza się z określonym posuwem po torach równoległych do zadanej osi współrzędnych,
  • sterowanie kształtowe (ciągłe), podczas którego narzędzie może wykonywać dowolne ruchy, np. po liniach prostych, skosach, łukach czy krzywych. Ponadto dzieli się ono na sterowanie 2D, 2 1/2D, 3D.

Sterowanie CNC powoduje, że praca maszyn i urządzeń przebiega automatycznie przy minimalnej obsłudze ze strony operatora. Obróbka CNC to doskonały sposób na wytwarzanie dużych powtarzalnych partii produktów. Przebiega szybciej i dokładniej niż tradycyjnym sposobem.

Gdzie można wykorzystać sterowanie CNC?

Współczesne rozwiązania CNC wyróżniają się szybkością i efektywnością, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie wielu skomplikowanych procesów, np. obróbka metali, w tym szlifowanie metalu. Sterowniki i serwonapędy CNC pracują wydajnie, cicho i wykazują dużą odporność na działanie skrajnych temperatur. Do tego dochodzi stabilność zaprogramowanych rozwiązań i prosta dla uprawnionych operatorów obsługa. Te cechy sprawiają, że obecnie sterowanie CNC jest wykorzystywane z powodzeniem w wielu zakładach, które zajmują się masową i wielkoseryjną produkcją, między innymi przetwórczych, obróbczych czy grawerskich.

Sterowanie numeryczne sprawdza się zarówno przy taśmach produkcyjnych, jak i automatycznych maszynach do składania przedmiotów. Jego zastosowanie przekłada się bezpośrednio na wzrost tempa produkcji, mniejsze straty materiałowe, a co za tym idzie realne, zwiększone zyski przedsiębiorstw. Przy czym, do jego wdrożenia oprócz zakupu odpowiednich programów i urządzeń, wystarczy proste przeszkolenie pracowników.

Podsumowanie

Zastosowanie sterowania CNC znacznie przyspiesza pracę maszyn wykorzystywanych w wielu branżach. Pozwala na automatyzację produkcji oraz sprawne zarządzanie i regulowanie działania poszczególnych urządzeń. Jest przyszłością wielu dziedzin gospodarki, dlatego każda planująca rozwój i długoletnią działalność firma powinna pomyśleć o jego wprowadzeniu.

Formularz kontaktowy


10 + 13 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.