Małymi krokami wprowadzamy organizację narzędzi i przyrządów na terenie naszego zakładu – System 5S.

Jednym z podstawowych narzędzi systemu jest organizacja wizualna na przykładzie tablicy cieni ze zdjęcia. Wdrożenie 5S pozwala poprawić jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług, podnieść wydajność pracy, zwiększyć stabilność procesów oraz obniżyć koszty działania firmy.