Frezowanie a toczenie — jakie są różnice, a jakie podobieństwa między tymi dwoma metodami obróbki skrawaniem. Obróbka CNC to proces produkcyjny, w którym wstępnie uformowany półprodukt podlega ścinaniu w postaci wiórów. Wykonuje się to za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego, które pozwala uzyskać odpowiedni kształt, wykończenie i tolerancję. Toczenie i frezowanie CNC są dwoma spośród wielu procesów obróbki, obok między innymi: wiercenia, dłutowania, wytaczania czy fazowania. Każdy z nich jest przeznaczony do spełniania innych wymagań. Czym charakteryzują się dwie tytułowe metody?

Toczenie CNC — zasada działania

Toczenie CNC to metoda obróbki wiórowej polegająca na zmniejszaniu średnicy obiektu i nadwaniu mu cylindrycznego lub stożkowego kształtu. Proces ten odbywa się przy wykorzystaniu jednopunktowego narzędzia skrawającego. Obrabiany przedmiot jest zamocowany na uchwycie, a następnie poddawany dużej prędkości, stałym obrotom. Narzędzie tnące jest dosuwane do niego dla zapewnienia niezbędnej siły posuwu. Porusza się ono ruchem prostoliniowym, ścinając kolejne warstwy.

Usługi toczenia przy pomocy sterowanej numerycznie tokarki gwarantują, osiągniecie dużej precyzji, a co za tym idzie oszczędności materiału.

Frezowanie CNC — zasada działania

Frezowanie opiera się na ruchu obrotowym frezu, który przesuwany po powierzchni obrabianego materiału, skrawa ją. W tym procesie obrabiany przedmiot pozostaje nieruchomy. Frezarki w odróżnieniu od tokarek działają głównie na płaskich powierzchniach. Praca odbywa się za pomocą frezu wielopunktowego, który oddzielając niepotrzebne warstwy obrabianego przedmiotu, nadaje mu pożądane wymiary i kształty albo strukturę.

Frezowanie a toczenie — podstawowe różnice

Wiadomo już, czym charakteryzują się oba te procesy, służące między innymi do obróbki metali. Na tej podstawie można wyliczyć główne różniące je elementy.

  1. Ostateczny kształt uzyskiwanych przedmiotów — w toczeniu będzie on cylindryczny lub stożkowy, podczas gdy w wyniku frezowania powstanie przedmiot płaski.
  2. Podczas toczenia obrabiany przedmiot umieszczany jest w tokarce i obracany z dużą prekością, a jednopunktowe narzędzie tnące usuwa nadwyżki materiału, nadając mu finalny kształt. Odwrotnie jest w czasie frezowania — to obrabiany obiekt jest nieruchomy, a narzędzie tnące obraca się wokół niego.
  3. Narzędzia – do frezowania służą wielopunktowe frezy, a do toczenia używa się jednopunktowego narzędzia tnącego zwanego SPTT.
  4. W trakcie toczenia narzędzie tnące stale styka się z obrabianym przedmiotem, natomiast podczas frezowania, ząb frezu w sposób cykliczny zazębia się i odłącza od niego.
  5. Toczenie powoduje powstawanie rozdrobnionych, nieciągłych lub ciągłych wiór, a frezowanie generuje jedynie nieciągłe wióry.

Toczenie a frezowanie — podobieństwa

Zarówno toczenie, jak i frezowanie należą do konwencjonalnych metod obróbki. Wykorzystuje się w nich specjalne narzędzia tnące, które precyzyjnie ścinają naddatek obrabianego materiału. Podczas obu procesów powstają materiały uboczne w postaci wiórów. Do idealnego wykończenia powierzchni potrzebne są tu dokładnie takie same czynniki, czyli prędkość i głębokość skrawania, kształt narzędzi czy siła posuwu. Podczas pracy w obu przypadkach między narzędziem a elementem obrabianym wytwarza się wysoka temperatura i występuje możliwość zastosowania płynu obróbkowego.

Toczenie i frezowanie mogą przebiegać w sposób tradycyjny lub z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń CNC. Te drugie gwarantują doskonałą precyzję, szybkość i powtarzalność produkowanych komponentów.

Podsumowanie

Każda z przedstawionych metod jest przeznaczona do innych zastosowań. Toczenie głównie do tworzenia okrągłych powierzchni i otworów, a frezowanie do bardziej złożonych elementów, na przykład nieasymetrycznych szczelin, narożników promieniowych lub kwadratowych kieszeni. Z tych powodów do wykonywania nietypowych kształtów na średnicy obrabianego przedmiotu używa się zwykle frezarki, a gdy potrzebne jest wykonanie wyśrodkowanego otworu — lepsza jest tokarka. Podczas wyboru metody obróbki trzeba brać także pod uwagę cechy obrabianego materiału oraz jego rozmiar.

Oba procesy są niezbędne i stale wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu do tworzenia części składowych maszyn i urządzeń.

Formularz kontaktowy


5 + 1 =


Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.